Trening funkcjonalny

TRENING FUNKCJONALNY

Trening mający na celu wszechstronny rozwój ciała, naukę podstawowych wzorców ruchowych, mających przełożenie na wykonywanie czynności życia codziennego. W treningu tym zwracamy uwagę na jakość, nie zaś ilość ruchu. Podstawowym celem treningu funkcjonalnego jest sprawność fizyczna i rozwój sylwetki. Dobry wygląd i samopoczucie jest pozytywnym skutkiem ubocznym.